Katastry obcí a lesní cesty

Úvodem

Vláda zakázala začátkem března pohybovou rekreaci mimo území, tedy katastr obcí. Toto omezení se v praxi dotýkalo i území Lesnického Slavína. Na této stránce jsem představil postupně všechny obce na území Lesnického Slavína a jejich katastrální vymezení. Nyní jde již o archiv, texty jsem již dále neměnil.

Pro větší přehled je vždy uvedena mapa. Obce jsou vypsány abecedně.

Adamov

Město Adamov má k dispozici část lesní cesty Svitavská. K Památníku umučených lesníků je hranice katastru přesně na území lesní cesty Dřínová, polovina lesní cesty Coufavá rovněž spadá pod Adamov.

Babice nad Svitavou

Obyvatelé Babic nad Svitavou si mohou vyrazit k Památníku umučených lesníků, lesní cesta Dřínová jim “patří” právě po tento památník. Rovněž lesní cesta Šutrovaná k Alexandrově rozhledně náleží do katastru této obce. Na katastru Babic nad Svitavou najdete také lesní cestu Březinka a samozřejmě i lesní cesty BrněnkaRosenauerova spadají do katastru této obce. Projít si můžete i lesní cestu Pod Jelencem a větší část cesty Barbora.

Bílovice nad Svitavou

Obyvatelé Bílovic nad Svitavou si mohou vyrazit po částí lesní cesty Červená. Nemohou však dojít až k Resslově pomníku, ten se totiž nachází na území Kanic. Na hranici katastrů obou obcí se však nachází památník 1. Vánočního stromu, k tomu je tedy možné dojít. Kromě toho mohou bílovičtí kompletně využít lesních cest MelatínVojanka.

Blansko

Město Blansko má poměrně rozsáhlé území, jeho katastr tak zasahuje i na území Lesnického Slavína. Jedná se o část cest Klepačovská a poměrně specifické lesní cesty Zrcadlová.

Brno

Město Brno má rozsáhlé území a není tedy divu, že jeho katastr tak zasahuje i na území Lesnického Slavína. Na území Brna tedy jsou lesní cesty SoběšickáRakovec. Částí lesní cesty Babidolská přímo prochází hranice. Jen malá část lesní cesty Šumbera spadá pod Brno.

Březina

Na území obce Březina se nachází v rámci Lesnického Slavína jen část lesní cesty Březinka.

Bukovina

Je to mrzuté, ale ačkoliv může být obec Bukovina za běžných okolností výchozím bodem pro výlety, obyvatelé Bukoviny formálně vzato nemohou vůbec jít do lesa. Lesní cesta Proklest je již mimo jejich katastr a to se týká i lesní cesty Blatiny.

Bukovinka

Obyvatelé Bukovinky jsou na tom lépe než jejich sousedé v Bukovině. Lesní cesta Blatiny spadá pod jejich katastr, nicméně se na ni de facto nemohou dostat, protože cesta k ní vede přes katastr Bukoviny. Lesní cesta Šíbrnka však částečně prochází hranicí katastru.

Habrůvka

Obyvatelé Habrůvky mají k dispozici pro pohybovou rekreaci poměrně velkou plochu lesů. Díky tomu mohou využívat těchto lesních cest: Kočárová, Nad Močovou, Padouch, Úzký Příhon. Z větší části se na území Habrůvky nachází také lesní cesta K Hlinkovým dolům. Hranice katastru pak prochází lesní cestou Pokojná.

Jedovnice

Patří populární singletraily v Jedovnicích plně pod katastr Jedovnic? Bohužel nikoliv, plně na území Jedovnic je jen černý trail č. 3, trail č. 2 z větší části ano, trail č. 1 už nikoliv. Z větší části je tak na území Jedovnic lesní cesta Šíbrnka, ze zhruba poloviny pak lesní cesta Proklest.

Kanice

Ač se to nezdá a běžně o tom obyvatel Brna opravdu nepřemýšlí, vysílač na Hádech se již nachází na katastru Kanic. S tím souvisí i to, že naprostá většina lesní cesty Šumbera spadá pod katastr Kanic, větší část lesní cesty Červená rovněž. Otázkou je však přístupnost pro pěší rekreaci.

Křtiny

Křtiny jsou považovány za výchozí bod pro výlety na území Lesnického Slavína, ale žádná lesní cesta ze Křtin přímo nevede. Na katastru Křtin se však nachází tyto lesní cesty: Palaška, Proklest, Poutnická, SchindlerovaZemanův žleb.

Ochoz u Brna

Na území obce Ochoz u Brna se nenachází žádná lesní cesta v rámci Lesnického Slavína. Dojít jen po území této obce však lze k Památníku 50 let ŠLP a Památníku Ludvíka a Marie Belcredi.

Olomučany

Máchův památník, Nový Hrad se nacházejí na katastru Olomučan. To znamená, že i lesní cesta Doubská se nachází na katastru Olomučan, stejně jako lesní cesta Hradská a naprostá většina lesní cesty Svitavská. Dále si mohou obyvatelé Olomučan vyrazit na lesní cesty Klepačovská (větší část patří katastru Olomučan), Křivá Borovice, Pokojná (menší část patří pod katastr Olomučan) a Zrcadlová (větší část patří katastru Olomučan).

Rudice

Obyvatelé Rudice si mohou udělat procházku až k místu “U černých hlín” po naučné stezce Rudické doly. Na území obce se tak nachází část lesní cesty K Hlinkovým dolům a také Rudická brána.

Řícmanice

Ačkoliv nad obcí Řícmanice je arboretum, kterému se říká řícmanické, není toto arboretum na území Řícmanic. Proto si k němu paradoxně nemohou řícmaničtí obyvatelé udělat procházku.

Vranov

Kolem Vranova je velký prostor pro rekreaci, katastrální území navíc pokrývá lesní cestu Vranovskou. Rovněž lesní cesta Babidolská prochází katastrem Vranova. Polovina lesní cesty Coufavá náleží Vranovu. Na území Vranova se nachází také lesní cesta Kroucená.