Lesní cesta Padouch

N)ejbližší zastávky veřejné dopravy: Habrůvka (autobusové linky 157 a 201), Habrůvka, Josefov (autobusová linka 157), Rudice (autobusová linka 231)

Zajímavá místa v okolí: památník Rudolfa Haši, palouk nad Močovou, pamětní deska Julia Wiehla, naučná stezka Rudické doly, památný buk, pařez s divočákem

Možnost parkování aut: nejlépe přímo v Habrůvce nebo v Josefovském údolí, případně v Rudici

Délka lesní cesty: 2,7 km

Okres: Blansko

Charakteristika lesní cesty Padouch: jde o lesní cestu spojující lesní cestu K Hlinkovým dolům a horní část Josefova. U samotné cesty nenajdete žádný památník, památník Rudolfa Haši (v blízkosti porostu buku s modřínem zvaného “Hašova svatyně”) je však hned u západního začátku / konce této lesní cesty ve Wiehlově údolí. Na tomto místě současně začíná a končí a lesní cesta Kočárová a najdete zde i příjemný altánek. Obě tyto cesty mají asfaltový povrch, který vede až k silnici spojující Olomučany a Josefov.

Jedinou zajímavostí přímo u cesty je tak památný buk, který však není zmíněn v Mapách.cz. Při průzkumu této cesty na podzim 2020 jsem jej však zapomněl vyfotit a neobjevil jsem jej ani v létě 2021. Dle mapy vydané Školním lesním podnikem Křtiny je ještě nalezitelný palouk U Kamenného mostku. K němu se můžete vypravit z bodu 4 v mapě níže. Cesta k němu však není nijak označena. Samotný palouk však i tak stojí za návštěvu a ačkoliv mostek neobjevíte, nechybí lavička a bujná květena především na jaře. Za horkého dne navíc bude na tomto palouku určitě chladněji než na vlastní lesní cestě Padouch. O něco výše, v místě, kde by měl být onen památný buk, se nachází další louka přímo u cesty. I na ní objevíte květenu, ale ve srovnání s palouku U Kamenného mostku není tato louka tak zajímavá pro eventuální piknik v lese.

Odměnou za výšlap z údolí do kopce vám však bude na závěr pohled na pařez s vyřezaným divočákem na křižovatce s lesní cestou K Hlinkovým dolům.

Co tedy říct ještě k této cestě? Mapy.cz trasu této lesní cesty uvádí až k zelené turistické trase z Rudice do Habrůvky (délka pak je 3,1 km), tedy k místu, kde začíná lesní cesta Zemanův žleb.

A je tu ještě jedna zajímavost: zmínil jsem to, že cesta začíná / končí na západě ve Wiehlově údolí, kde je také pomník Julia Wiehla. Mapa vydaná Školním lesním podnikem Křtiny však pracuje s názvem Wiehlova cesta. Ke změně názvu došlo v období po roce 1995, kdy, jak uvádí Jiří Truhlář v 3. díle Dějin Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně z roku 2019, došlo ke změně jmen. V mapové příloze knihy Památníky Adamovských lesů od Jiřího Truhláře z roku 2003 je uveden název cesty Wiehlova.

Celkově je cesta díky asfaltovému povrchu vhodná i pro majitele silničních kol a pro rodiny s kočárky. Samotný asfaltový povrch by tak z cesty činil lesní cestu vhodnou i pro vozíčkáře s asistencí, na západním začátku / konci této cesty u Habrůvky by však musela být závora upravená pro průjezd vozíčkářů.

Legenda k mapě

Bod 1: východní začátek / konec cesty při lesní cestě K Hlinkovým dolům

Bod 2: západní začátek / konec cesty ve Wiehlově údolí

Bod 3: možnost odbočit k památnému buku / louce

Bod 4: odbočení k palouku U Kamenného mostku

Kam se vypravit dále?

Tipy na výlet

výhradně pro pěší (bez kočárku)
Vyhlídka Na velkých skalách nad Josefovským údolím ze Křtin do Adamova v zimě

Za výhledy do Josefovského údolí (15 km)

pro pěší (bez kočárku) i cyklisty
Památník Josefa Opletala na palouku u silnice z Babic nad Svitavou do Křtin

Za poctou nejen třem lesním inženýrům (18 km)