Lesní cesta Kočárová

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Habrůvka (autobusové linky 157 a 201), Habrůvka, Josefov (autobusová linka 157)

Zajímavá místa v okolí: památník Rudolfa Haši, palouk nad Močovou, pamětní deska Julia Wiehla

Možnost parkování aut: nejlépe přímo v Habrůvce nebo v Josefovském údolí

Délka lesní cesty: 2,9 km

Okres: Blansko

Charakteristika lesní cesty Kočárová: jde o lesní cestu spojující Habrůvku a horní část Josefova. U samotné cesty nenajdete žádnou zajímavost, památník Rudolfa Haši je však hned u západního začátku / konce této lesní cesty ve Wiehlově údolí (v blízkosti porostu buku s modřínem zvaného “Hašova svatyně”). Na tomto místě současně začíná a končí a lesní cesta Padouch a najdete zde i příjemný altánek. Obě tyto cesty mají asfaltový povrch, který vede až k silnici spojující Olomučany a Josefov. U východní začátku / konce této cesty kromě toho začíná / končí lesní cesta Úzký Příhon.

Ačkoliv u samotné cesty nenajdete žádnou další zajímavost, nabízí tato lesní cesta působivé výhledy do krajiny na protější skály. V polovině cesty se navíc nabízí výlet po lesní cestě Nad Močovou, která vede k lesní cestě K Hlinkovým dolům.

Celkově je cesta díky asfaltovému povrchu vhodná i pro majitele silničních kol a pro rodiny s kočárky. Samotný asfaltový povrch by tak z cesty činil lesní cestu vhodnou i pro vozíčkáře s asistencí (zejména v západní části cesty je náročné terénní převýšení), na východním začátku / konci této cesty u Habrůvky by však musela být závora upravená pro průjezd vozíčkářů. Totéž platí pro závoru u silnice Olomučany – Josefov.

Legenda k mapě

Bod 1: východní začátek / konec cesty u Habrůvky

Bod 2: západní začátek / konec cesty ve Wiehlově údolí

Kam se vypravit dále?

Tip na výlet

výhradně pro pěší (bez kočárku)
Vyhlídka Na velkých skalách nad Josefovským údolím ze Křtin do Adamova v zimě

Za výhledy do Josefovského údolí (15 km)