Lesní cesta Pokojná

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Rudice (autobusová linka 231), Olomučany, točna (autobusové linky 201 a 216)

Zajímavá místa v okolí: bývalý lom Seč, arboretum Habrůvka, naučná stezka Rudické doly, památník Aloise Zlatníka

Možnost parkování aut: nejlépe přímo v Rudici nebo při silnici Olomučany – Rudice

Délka lesní cesty: 3,4 km

Okres: Blansko

Charakteristika lesní cesty Pokojná: jde o lesní cestu spojující rozcestí s lesní cestou K Hlinkovým dolům a silnicí mezi obcemi Rudice a Olomučany (kde začíná / končí lesní cesta Křivá borovice). Samotná cesta je z mého pohledu alternativou k páteřní trase lesní cesty K Hlinkovým dolům. Je to proto, že na tuto cestu navazuje lesní cesta Křivá borovice (a na tu navazuje následně lesní cesta Klepačovská, dále nedaleko vede i lesní cesta Zrcadlová).

Tím však výčet zajímavostí tak nějak končí. Při rozcestí s lesní cestou K Hlinkovým dolům objevíte jezírko Černé hlíny. Pokud se vydáte mimo lesní cestu Pokojnou, objevíte menší arboretum Habrůvka. To však není přístupné veřejnosti a veřejně dostupné fotografie jsem rovněž neobjevil. Dalším zajímavým objektem je památník Aloise Zlatníka, ten je však již dále od této lesní cesty (nachází se na okraji Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina).

Ačkoliv v současnoti má tato lesní cesta název poměrně idylický s odkazem na nedaleký kopec Pokojná (502 m n.m.) mapa vydaná Školním lesním podnikem Křtiny však pracuje s názvem Hraniční cesta. Ke změně názvu došlo v období po roce 1995, kdy, jak uvádí Jiří Truhlář v 3. díle Dějin Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně z roku 2019, došlo ke změně jmen. V mapové příloze knihy Památníky Adamovských lesů od Jiřího Truhláře z roku 2003 je rovněž uveden název cesty Hraniční. Dřívější název patrně odkazoval na hranice polesí.

Cesta svým charakterem připomíná střídavě spíše pasáže z hor, stromy jsou zde spíše nízké, vysoké stromy zde občas nejsou v převaze.

Celkově je cesta vhodná i pro majitele silničních kol a pro rodiny s kočárky.

Legenda k mapě

Bod 1: severní začátek / konec cesty u silnice Olomučany – Rudice

Bod 2: jižní začátek / konec při lesní cestě K Hlinkovým dolům

Bod 3: Arboretum Habrůvka

Bod 4: památník Aloise Zlatníka