Rosenauerova lesní cesta

Nejbližší zastávka veřejné dopravy: vlaková zastávka Babice nad Svitavou (vlaková linka S2)

Zajímavá místa v okolí: arboretum Řícmanice (nutno však dojít mimo tuto lesní cestu), výukové panely o úpravě vodních toků (bod 2 v mapě)

Možnost parkování aut: v horní, východní části cesty je k dispozici parkoviště na okraji přírodní rezervace Čihadlo, místo najdete i v západní části cesty, ale jde spíše jen o rozšířenou krajnici silnice

Délka lesní cesty: 4 km

Okres: Brno

Charakteristika Rosenauerovy lesní cesty: jde o lesní cestu pojmenovanou po Josefu Rosenauerovi, velkorysém lesníkovi, který sloužil na jihočeském schwarzenberském panství. Lesní cesta vede ze západu na východ a byla vybudována prof. Ing. Ferdinandem Müllerem (vynikajícím praktikem v oboru hrazení bystřin a jedním ze zakladatelů Lesnické fakulty v Brně). Lesní cesta začíná na západě u silnice spojující Adamov a Bílovice nad Svitavou poblíž řeky Svitavy a na tomto místě najdete i pomník tomuto lesníkovi, který byl vybudován v roce 1929 a rozšířen v roce 1940.

Cesta začíná nedaleko méně známé a v terénu neoznačené Gangloffovy lesní cesty (bod 1 v mapě níže) a končí u silnice Kanice – Babice nad Svitavou v místě zvaném Žilůvky (bod 4 v mapě níže). Na tomto místě je možné zaparkovat auto, autobus Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje zde sice jezdí, ale nemá zde bohužel zastávku.

Západní bod cesty není z hlediska přístupnosti autem či veřejnou dopravou dvakrát atraktivní pro zahájení putování.

Jak tedy cestu využít pro váš výlet v případě, že nemáte auto? Nabízí se začít putování v Útěchově, sejít do údolí Gangloffovou lesní cestou, projít si následně tuto cestu a z východního konce cesty následně:

a) vrátit se stejnou cestou a dojít k vlakové zastávce Babice nad Svitavou

b) vrátit se po silnici do Kanic

c) přejít na lesní cestu Brněnka, která vede do Bílovic nad Svitavou, případně se z ní dá odbočit do Řícmanic

V případě, že chcete přijet k této lesní cestě autem, můžete si udělat polookružní výlet: Bude začínat na východním konci Rosenauerovy cesty a cesty Brněnka a mezi oběma cestami můžete využít modrou turistickou trasu (bod 3 v mapě níže), případně v terénu neoznačenou cestu Vypálenka (tato zkratka je vhodná i pro cyklisty či rodiny s kočárky). Tento okružní výlet má délku přibližně 4 až 4,5 km. Alternativně si můžete cestu zkrátit i červenou turistickou trasou.

Samotná, tedy vlastní cesta je vhodná pro terénní kola, případně i pro rodiny s kočárky.

Poznámka na závěr: Ačkoliv je cesta pojmenována po lesníku Josefu Rosenauerovi, v terénu se setkáte se dvěma cedulemi, které obsahují nechtěný překlep – konkrétně dvě písmena “s” v názvu. Jak mne upozornil kamarád lesník, jde již o druhou ceduli, která má tuto chybu.

Legenda k mapě

Bod 1: začátek / konec cesty na silnici mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou

Bod 2: Výukové panely o úpravě vodních toků

Bod 3: Možnost přejít na modrou turistickou trasu a dojít k lesní cestě Brněnka

Bod 4: začátek / konec cesty u Žilůvek