Lesní cesta Doubská

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Adamov, Karlov (autobusová linka 157), Olomučany, točna (autobusová linka 230)

Zajímavá místa v okolí: Bažantí studánka, studánka Nad Doubskou, palouk U Srnce, studánka U Huberta, Máchův památník, výzkumné pracoviště Silviculturum

Možnost parkování aut: nejlépe přímo v Olomučanech, dále v Adamově

Délka lesní cesty: 3,2 km

Okres: Blansko

Charakteristika lesní cesty Doubská: jde o lesní cestu, která v nejnižším bodě (266 m n. m.) začíná v Josefovském údolí (bod 1 v mapě níže) a končí při lesní cestě Hradská (přibližně 460 m n. m.) nedaleko Máchova památníku (bod 2 v mapě níže). Nejedná se o úplně příjemné stoupání, cesta vám dá odpočinout až při palouku U Srnce (446 m n. m.). Naštěstí se můžete napít vody na začátku cesty z Bažantí studánky. Ale táhlému stoupání se v první polovině cesty až po palouk U Srnce (bod 4 v mapě níže) zkrátka nevyhnete. Na samotném palouku najdete studánku U Srnce z roku 1937 s heslem Antonína Dyka „Co stvořil bůh, to cti a ochraňuj“ a obrazem stojícího srnce. Studánka však není příliš vydatná. Od palouku, který je osázený exotickými dřevinami a okrasnými keři, je cesta dále už příjemnější. V místě, kde odbočuje žlutá turistická značka směrem k Máchovu památníku, jsou navíc památné buky.

Na závěr putování po této lesní cestě se můžete zastavit na Máchův památník v nadmořské výšce 505 m n. m. s výhledy do krajiny (podrobněji o něm v popisu lesní cesty Hradská). Zajímavou možností je i odbočení na lesní cestu Travnatá (bod 3 v mapě níže). Tato cesta nás dovede nedaleko památníku Jana Evangelisty Purkyně na tzv. Purkyňovu vyhlídku do údolí řeky Svitavy. Pro obtížnou přístupnost tohoto místa sem dnes již nevede turistická značka, ve starých mapách byste však našli zakreslenou žlutou turistickou trasu vedoucí od palouku U Srnce přímo k Purkyňově vyhlídce a dále přímo do Adamova. Pozůstatkem po této cestě je i turistický rozcestník, který jsem zdokumentoval během návštěvy tohoto místa v létě 2017. Vlastní vzdálenost od místa odbočení z lesní cesty Doubská k Purkyňově vyhlídce je 1,7 km a je možné se i vrátit přímo do Adamova.

Vlastní cesta kopíruje ve větší části žlutou turistickou trasu. Osobně bych ji pro svou náročnost volil v případě cyklistického výletu jako cestu návratovou, tedy dolů, než nahoru. Lesní cesta Hradská od údolí Svitavy kolem Nového Hradu vás sice také potrápí, ale nejnáročnější úsek vede jen po rozcestí pod Novým Hradem (387 m n. m.) a dále už je stoupání pozvolné. Případně můžete do Olomučan vystoupat po silnici z Josefovského údolí.

Legenda k mapě

Bod 1: začátek / konec cesty na silnici mezi Adamovem a Křtinami v Josefovském údolí

Bod 2: začátek / konec cesty nedaleko Máchova památníku

Bod 3: Možnost odbočení na lesní cestu Travnatá

Bod 4: palouk U Srnce

Kam se vypravit dále?

Tipy na výlet

pro pěší (bez kočárku), pro cyklisty někdy ne
Máchův památník

Od křtinského arboreta přes nejkrásnější místa do Adamova (21 km)

pro pěší (bez kočárku) i zdatné cyklisty
Studánka Pod Jasanem

Za studánkami jižně od Olomučan (11 km)