Lesní cesta Coufavá

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Vranov, hřbitov (autobusová linka 57), Útěchov (autobusová linka 57), Adamov, zastávka (vlaková linka S2)

Zajímavá místa v okolí: Přírodní rezervace Coufavá

Možnost parkování aut: nejlépe v Adamově, dále v Útěchově či ve Vranově, v omezené míře přímo u silnice Útěchov – Vranov

Délka lesní cesty: 2,6 km

Okresy: Brno a Blansko

Charakteristika lesní cesty Coufavá: jde o lesní cestu vedoucí od silnice mezi Útěchovem a Vranovem do Adamova okrajem přírodní rezervace Coufavá, ve které najdete rozpadající se buky, což vytváří charakter pralesa. Z více než poloviny cesty tato lesní cesta kopíruje modrou turistickou trasu z Útěchova do Adamova, v zimě horní částí prochází značená lyžařská trasa z Útěchova do Vranova. Kromě toho jsem v terénu objevil značení běžeckých cest, ale kudy vedou, jsem nezjistil. Měly by však být používány pro akci “Běh Útěchovskými lesy”.

To je ze zajímavostí této lesní cesty všechno. Lesní cesta Coufavá navíc nemá ani oficiální začátek / konec v podobě cedulí v terénu. Přesto však, až se vypravíte na tuto cestu, vychutnejte si to ticho a zvuk zurčícího potůčku podél cesty.

Kam dále? V případě začátku v Adamově se nabízí pokračovat po lesní cestě Babidolské, která ma začátek / konec nedaleko začátku / konce této cesty u silnice Útěchov – Vranov (vzdálenost mezi oběma cestami je necelých 400 metrů chůze po zelené turistické značce). Další možností je procházka po lesní cestě Kroucená k Hemzalovu mostu při žluté turistické značce z Adamova do Vranova a tím pádem se dostat k začátku lesní cesty Vranovská. Pokud je Váš výchozí bod Útěchov a máte s sebou kolo, které jste vyvezli linkou 57 a míříte do Adamova, je tato cesta asi nejrychlejší cestou, jak se dostat do Adamova. Alternativou je samozřejmě i silnice mezi Útěchovem a Adamovem, která má o něco příjemnější výškový profil.

Celkově je lesní cesta Coufavá vhodná i pro kočárky. V případě cyklistů však jen pro majitele horských kol. Z mých zkušeností však doporučuji při sjezdu do Adamova to zbytečně nerozjíždět.

Lesní cesta Coufavá je od podzimu 2023 označena cedulemi, takže ji objevíte u silnice snadno.

Legenda k mapě

Bod 1: začátek / konec cesty u silnice Útěchov – Vranov

Bod 2: začátek / konec cesty v údolí v Adamově

Bod 3: rozcestí s modrou turistickou trasou

Kam se vypravit dále?