Lesní cesta Melatín

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: U Buku (autobusová linka 57), Bílovice nad Svitavou (vlaková linka S2, autobusové linky 75 a 210)

Zajímavá místa v okolí: Studánka U jezevce, Studánka Josefa Konšela, Tomečkova studánka, Studánka Jana Doležala, palouk U buku

Možnost parkování aut: v omezené míře u zastávky autobusu U Buku, případně v Bílovicích nad Svitavou

Délka lesní cesty: 4,2 km

Okres: Brno

Charakteristika lesní cesty Melatín: lesní cesta prakticky kopíruje žlutou turistickou trasu z Bílovic nad Svitavou do Ořešína, jen v horní části odbočuje k silnici mezi Soběšicemi a Útěchovem (bod 1 v mapě níže). Celkové převýšení cesty je 156 metrů, toto stoupání je pozvolné v celé délce. Cesta je pojmenována podle potoka Melatín. V horní části trasy je nejprve Konšelova studánka, o 500 metrů dále je k dispozici turistický přístřešek u malé vodní nádrže, přibližně v polovině cesty je pak vlastní rozcestí Melatín (bod 3 v mapě níže), ze kterého se můžete vypravit po modré turistické trase buď směrem nad Soběšice (respektive pokračovat dále po pěšině Karla Morávka) nebo k palouku U luže, přes který prochází lesní cesta Vojanka. Můžete se tak vrátit do Útěchova / Bílovic druhou cestou, ačkoliv je nutno dodat, že tato modrá cesta není úplně vhodná pro cyklisty. Kromě toho existuje cestička spojující obě cesty podél studánky U Jezevce. V horní části cesty by mělo rovněž existovat propojení nad palouk, tato cestička však není zdokumentovaná v Mapách.cz (pouze v projektu OpenStreetMap) a nemám ji ani osobně prochozenou (pěšinku podél studánky U Jezevce však mohu doporučit).

Cesta je vhodná i pro rodiny s kočárky.

Vzhledem k tomu, že výchozím bodem putování po lesní cestě Melatín pro vás pravděpodobně bude autobusová zastávka U Buku, je na místě se zmínit i o samotném palouku. V případě dostatečné sněhové pokrývky je místo oblíbeným místem pro sáňkování. Od jara 2021 najdete navíc na palouku U Buku dva nové panely. Jeden je věnován Doležalově studánce, druhý se nachází nedaleko parkoviště nad paloukem. Najdete na něm fotku z dronu s vyznačením nejdůležitějších dřevin rostoucích na palouku. Jsou jimi: buk lesní, bříza bělokorá, cedr atlaský, douglaska tisolistá, dub zimní, jedle obrovská, kryptomerie japonská, lípa srdčitá, lípa velkolistá, ořechovec plstnatý, ořešák černý a smrk pichlavý (dvakrát).

Na tomto místě se nabízí otázka: která cesta je zajímavější? Melatín nebo sousední Vojanka? Záleží, co očekáváte a kudy vede vaše cesta. Osobně jsem si jednou při ranní cestě do práce od Útěchova více užil Vojanku především díky možnosti se zastavit na romantickém a tichém palouku U luže a následném divočejším sjezdu do Bílovic. Pokud bych však měl jet opačně, volil bych Melatín, stoupání není tak náročné.

 

Legenda k mapě

Bod 1: severní začátek / konec cesty nedaleko zastávky U Buku

Bod 2: jižní začátek / konec cesty nedaleko Bílovic nad Svitavou

Bod 3: Možnost přejít po modré turistické trase na lesní cestu Vojanka nebo se vrátit nad Soběšice