Lesní cesta Červená

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Bílovice nad Svitavou (vlaková linka S2, autobusové linky 75 a 210), Velká Klajdovka (autobusové linky 201 a 202)

Zajímavá místa v okolí: Janáčkova studánka, Liduščin památník, Resslův památník, památník 1. vánočního stromu

Možnost parkování aut: nejlépe přímo v Bílovicích nad Svitavou či na rozcestí Kopaniny

Délka lesní cesty: 3,6 km

Okres: Brno

Charakteristika lesní cesty Červená: vzhledem k blízkosti Brna jde o jednu z nejvyužívanějších cest. Současně se jedná o jednu z nejkrásnějších a nejzajímavějších lesních cest na území Lesnického Slavína. Už začátek v Bílovicích nad Svitavou (bod 1 v mapě níže) potěší návštěvníky studánkou Leoše Janáčka z roku 1978. O kus dále najdete dva palouky: nejprve palouk u pomníku Bohuslava Polanského a poté palouk s vodní (retenční) nádrží na Kuním potoce (bod 3 v mapě níže). Tato nádrž byla vybudována v roce 1999 z podnětu vedoucího polesí Petra Krakoviče, projektantem byl doc. Václav Tlapák. Na tomto místě se můžete vypravit k Liduščinu památníku, který připomíná dne 22. prosince 1919 nalezenou Lidušku.

Od palouku s vodní nádrží je možno odbočit a vypravit se okružní cestou, která nabízí výhledy na Bílovice nad Svitavou (v těchto místech je od 26. října 2021 přístupná pro veřejnost rozhledna U Lidušky, v pořadí již 50. v Jihomoravském kraji). Zajímavým místem na této okružní cestě je i semenný modřínový sad (bod 4 v mapě níže). Pokud však budete pokračovat dále po lesní cestě, povšimnete si v zatáčce pomníku věnovaný Josefu Konšelovi (bod 5 v mapě níže). Dalším zajímavým místem na lesní cestě Červená je křižovatka cest s Liškovým křížem (bod 6 v mapě níže), který připomíná místního lesníka Jiřího Lišku. Na tomto místě se k lesní cestě Červená vrátí cesta, po které jste mohli jít, pokud jste si chtěli užít výhledy na Bílovice nad Svitavou. Ke křižovatce ještě přichází zelená turistická trasa, která vede kolem památníku 1. Vánočního stromu (bod 8 v mapě níže), který byl vybudován v roce 1999 u příležitosti výročí 75 let od prvního vánočního stromu pro Brno.

Následuje další působivá pasáž, která má charakter spíše lesoparku. Lesní cesta mezi body 6 a 7 v mapě níže na chvíli ztrácí své tempo ve stoupání, nechá vás odpočinout a vychutnat si pohledy na toto místo. Resslova hájenka, Resslův památník v kaštanovém hájku a navazující palouk vyzývající k odpočinku (někdy proto se tato lesní cesta nazývá Resslovou), nedaleko i studánka Stanislava Lolka na konci Těsnohlídkova údolí. Vedle Resslova památníku najdete také panel Naučné stezky Hády a údolí Říčky. Vlastní panel má číselné označení 9 a tematicky pojednává o Lesnickém Slavínu. Na tomto místě není nutné se rozepisovat o celém obsahu tohoto panelu. Podstatné je však konstatování, že Lesnický Slavín je velké zavazující dědictví po zakladatelích vysokého lesnického školství v Brně, tedy profesorech Josefu Konšelovi, Rudolfu Hašovi a především Josefu Opletalovi.

Závěrečná část lesní cesty Červená dříve nebyla příliš zajímavá. Vlivem sucha a škodám kůrovce však i tady musel být les odtěžen a nabízí se tak nové výhledy. Zhruba v polovině této závěrečné části si můžete pro zajímavost prohlédnout i lesní cestu Kuběnka, na které je vybudován zkušební úsek konstrukce vozovky. A to už jsme skoro na konci cesty, tedy na rozcestí Kopaniny (bod 2 v mapě níže). Na Kopaninách se lesní cesta Červená potkává s lesní cestou Šumbera, která vede do spodní části Hádů, je zde také cyklostezka vybudovaná podél silnice z Velké Klajdovky do Ochozu u Brna. Daleko to není také do Mariánského údolí, kde majitele horských kol potěší singletracky.

Cesta je celkově nenáročná, vhodná pro rodiny s kočárky a částečně i silniční kola (pouze v úseku Bílovice nad Svitavou – Konšelův pomník).

V roce 2009 proběhl výzkum Zhodnocení lesní dopravní sítě ŠLP ML Křtiny z hlediska rekreačního zpřístupnění pro osoby se sníženou mobilitou, který mapoval vhodnost lesních cest pro vozíčkáře. Tato lesní cesta byla jednou z analyzovaných a byla vyhodnocena jako cesta vhodná s doprovodem. Výhodou je i dostupnost autobusem linky č. 75, na které zpravidla jezdí nízkopodlažní spoje. Vlak bohužel není možné využít pro výstup kvůli velkému oblouku a nemožnosti vysunout plošinu z vlaku. Od rozcestí Kopaniny je stezka podél silnice k hotelu Velká Klajdovka rovněž vhodná pro vozíčkáře.

Cestu kopíruje cyklotrasu č. 5005, tzv. Brněnské kolečko v délce 70 km (tato trasa v rámci Lesnického Slavína vede ještě také po lesní cestě Soběšická).

Na závěr si ještě možná říkáte: proč zrovna Červená? Na to už poskytuje odpověď web Bílovic nad Svitavou. Červená cesta dnes není červená, ale když ji ve 30. letech minulého století lesní podnik vybudoval, její povrch skutečně červený byl, tvořený pískem z místních zdrojů ze spodnodevonské arkóny. Cestě se začalo říkat červená, později byl tento název přijatý jako oficiální.

A ještě bonus navíc: ještě před vlastním začátkem lesní cesty si určitě všimnete památníku básníka Stanislava Kostky Neumanna, autora sbírky básní intimní a přírodní lyriky Kniha lesů, vod a strání (inspiraci našel ve svitavských stráních a okolí Bílovic nad Svitavou). Tento památník však není oficiální součástí Lesnického Slavína. Přesto však nechybí verš:

Na šedém balvanu děravé skály
se samotou srůstaje sedím,
pode mnou vody jak by se rvaly,
na zběsilou Svitavu hledím.

Druhý památník věnovaný S. K. Neumannovi najdete nahoře na rozcestí Šumbera. Tento památník již patří mezi památníky na území Lesnického Slavína.

Legenda k mapě

Bod 1: západní začátek / konec cesty

Bod 2: Severovýchodní začátek / konec cesty

Bod 3: Retenční nádrž na Kuním potoce

Bod 4: Modřínový sad

Bod 5: Památník Josefa Konšela

Bod 6: Liškův kříž

Bod 7: Resslův památník

Bod 8: Památník 1. vánočního stromu