Lesní cesta Zrcadlová

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Blansko, Lažánky, Márovky (autobusové linky 167, 231 a 232), Rudice (autobusová linka 231)

Zajímavá místa v okolí: vývěr V Zrcadlech, svaté obrázky při cestě

Možnost parkování aut: nejlépe v Rudici nebo v Márovkách, v omezené míře u silnice mezi Rudicí a Olomučanami

Délka lesní cesty: 2,5 km

Okres: Blansko

Charakteristika lesní cesty Zrcadlová: jde o lesní cestu z místní části Blanska, Márovek. Začátek / konec této cesty je v těchto místech neoznačený, ceduli označující tuto cestu naleznete pouze při silnici Rudice – Olomučany. I to byl důvod, proč jsem o této lesní cestě neměl tušení. Objevil jsem ji až díky tomu, že jsem při výletech za poznáním Lesnického Slavína jel z Olomučan právě do Rudice.

Samotný název této lesní cesty mi zůstává zahalen tajemstvím, snad se jedná o poetický název označující to, že jde o zrcadlící se cestu k lesním cestám na jih. Ve výukové mapě od ŠLP Křtiny se však uvádí název Zrcadla.

Cesta samotná je však tak či tak trochu specifická. Ještě prakticky při zástavbě Márovek objevíte infopanel patřící Lesům ČR a kamennou přehradu sloužící jako ochrana proti vodě, vzápětí objevíte křížek a o kus dál malé posezení s krmelcem pro zvěř a svatým obrázkem na stromě. Toto jiné lesní cesty na území Lesnického Slavína nemají. Na svatý obrázek narazíte během putování po této cestě ještě dvakrát (body 4 a 5 v mapě níže). Mezi těmito místy objevíte minimálně jednu odbočku směrem k lesní cestě Klepačovská. Hledal jsem také při prvním průjezdu touto cestu vývěr V Zrcadlech, ale nepovedlo se mi to. Od druhého svatého obrázku se také mění mírně charakter cesty. Do tohoto místa je lesní cesta vlevo od směru potoka Floriánek, až po bod 3 v mapě níže sice už vodní tok není, ale převážně listnatý les je vystřídán jehličnatým lesem. Cesta už je od tohoto místa také příjemnější, osobně mi totiž kamenitý terén zejména v úseku nad vývěrem dal dost zabrat. Potěší také změna terénu, jestliže jste doposud měli “ďolík” vlevo (z pohledu chůze od Márovek), nyní je “ďolík” vpravo.

Od již zmíněného bodu 3 v mapě níže, kde se cesta kříží s červenou turistickou trasou, cesta pokračuje rovně k silnici, cesta však v tomto místě nemusí být místy příjemná po dešti. Závěr cesty vede nejprve chvíli čistě v borovicovém lese, o chvíli později však uvidíte odkrytý pokácený les. A tím jste na konci putování po lesní cestě Zrcadlová. Pokračovat můžete po lesní cestě Pokojná, respektive K Hlinkovým dolům. Pro návrat do Blanska můžete využít lesní cesty Klepačovská.

Celkově je cesta vhodná pro horská kola. Vzhledem k tomu, že terén cesty je dosti kamenitý, nedoporučuji tuto cestu pro rodiny s kočárky.

Legenda k mapě

Bod 1: začátek / konec cesty v Márovkách

Bod 2: začátek / konec cesty při silnici Olomučany – Rudice

Bod 3: křížení lesní cesty Zrcadlová s červenou turistickou značkou

Bod 4: svatý obrázek při cestě

Bod 5: svatý obrázek při cestě

Kam se vypravit dále?