O projektu

Poslání

Posláním tohoto projektu je vytvořit nezávislý portál, který bude prezentovat tipy na výlety v oblasti Lesnického Slavína. Jde o soubor památníků, studánek, palouků, ale i lesních cest rozmístěných po lesích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se nachází severně od Brna. Ne nadarmo lze tuto oblast považovat za světovou raritu.

Vize

Portál je nyní v první fázi, tedy poskytuje veřejnosti náměty na výlety v podobě přehledu lesních cest. Oproti původnímu plánu již zveřejňuji vybrané akce v regionu. Postupně chci nabídnout ucelený přehled lesních cest sloužící veřejnosti vybudovaných Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. V tuto chvíli jsem napsal již 33 textů o lesních cestách. Připravované lesní cesty naleznete zde. V současnosti kromě psaní zbývajících lesních cest a dokumentace některých míst vznikl také překlad 10 lesních cest (oficiální spuštění bylo 28. května 2021, první ukázka pro esperantskou veřejnost byla během přednášky 25. května 2021) a třech dalších stránek do esperanta ve spolupráci s Klubem esperantistů v Brně, který mi dodal překlady. Během července vznikl ještě překlad do esperanta lesní cesty Šutrovaná. Celkem tak naleznete v esperantu texty o 11 lesních cestách.

V druhé fázi je v plánu průvodce s tipy na výlety, který bude jednotlivé lesní cesty propojovat dohromady. Součástí budou také tematické články.

V dalších fázích by portál měl sloužit i jako informační zdroj o dění v tomto regionu.

Partnerství

Jakožto autor tohoto vznikajícího webu nejsem v tuto chvíli (ač jsem absolventem Mendelovy univerzity) jakkoliv propojen se Školním lesním podnikem Křtiny. Tato stránka (včetně FB stránky) je primárně čistě mojí iniciativou a splněním mého dlouholetého snu nabídnout regionálního průvodce po kraji, který je mi blízký. Spolupráci s univerzitou či přímo ŠLP Křtiny, případně městem Brnem (které provozuje portál LesWeb Brno o lesech v okolí Brna), však nevylučuji.

Provoz tohoto webu financuji čistě z vlastních zdrojů, nejsem nikým sponzorován, v tuto chvíli jen děkuji obci Rudice a portálům Kudyznudy.cz a Turistika.cz za zpětné odkazy na tento web. Většina fotografií je má a vznikly při výletech na území Lesnického Slavína. Vše, co na webu najdete, je vytvořeno vlastními silami a samostudiem, nikoliv spoluprací s externí vývojářskou firmou.

Texty vznikají na základě mých výletů a jsou doplněny vlastním studiem těchto knih:
Památníky Adamovských lesů od Jiřího Truhláře z roku 2003,
Lesy Mendelovy univerzity – lesy člověku z roku 2016,
Dějiny Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně z roku 2019

Máchův památník - západní strana a pohled do krajiny

Věnování

Tento projekt webu je věnován památce v roce 2019 zemřelého Martina Vrby. Martin alias Matadrak byl mým blízkým kamarádem na kešky, cyklistiku i běžkování od roku 2016. Zažil jsem s ním mnohé příjemné chvíle a díky němu jsem objevil Purkyňovu vyhlídku. Netušil jsem, že když jsem mu v listopadu 2019 poslal zprávu o tom, že jsem sehnal lístky na muzikál Jesus Christ Superstar, bude jeho reakce „Vzhůru do nebe“ až smutně symbolická. Martin krátce po té, co jsme se viděli naposledy osobně a po té, co jsem dostal od něj tuto zprávu, náhle zemřel na srdeční problémy. Proto je mu zde věnována vzpomínka v podobě fotografie z již zmíněné Purkyňovy vyhlídky.

Odpočívej v pokoji, Martine, nezapomenu na tebe!

Martin Vrba - Purkyňova vyhlídka

Kontakt

Zaujala Vás má myšlenka? Zalíbil se Vám můj web? Chtěli byste přispět Vašimi fotografiemi a postřehy? Nebo se domluvit na jiném partnerství? Žádný problém, stačí mi napsat na info@lesnickyslavin.cz. Můžete také navštívit stránku na Facebooku se stejným názvem.
Památník hradské lesní silnice

Kdo jsem?

Jsem Miroslav Hruška. Na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity jsem vystudoval magisterský obor „Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů“. Aktuálně pracuji pro Turistické informační centrum města Brna. Mezi mé koníčky patří veřejná doprava, cestování, geocaching, Polsko a esperanto. Kromě práce rád přiložím ruku k dílu jako dobrovolník, nejčastěji buď v Hostětíně nebo na akcích Hnutí Brontosaurus.