O projektu

Poslání

Posláním tohoto projektu je vytvořit portál, který bude prezentovat tipy na výlety v oblasti Lesnického Slavína. Jde o soubor památníků, studánek, palouků, ale i lesních cest rozmístěných po lesích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se nachází severně od Brna.

Vize

Portál je nyní v létě 2020 v první fázi, tedy poskytuje veřejnosti náměty na výlety. Oproti původnímu plánu již zveřejňuji vybrané akce v regionu. Postupně nabídne ucelený přehled lesních cest sloužící veřejnosti vybudovaných Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny.

V druhé fázi je v plánu průvodce s tipy na výlety, který bude jednotlivé lesní cesty propojovat dohromady.

V dalších fázích by portál měl sloužit i jako informační zdroj o dění v tomto regionu.

Partnerství

Jakožto autor tohoto vznikajícího webu nejsem v tuto chvíli (ač jsem absolventem Mendelovy univerzity) jakkoliv propojen se Školním lesním podnikem Křtiny. Tato stránka (včetně FB stránky) je primárně čistě mojí iniciativou a splněním mého dlouholetého snu nabídnout regionálního průvodce po kraji, který je mi blízký. Spolupráci s univerzitou či přímo ŠLP Křtiny, případně městem Brnem (které provozuje portál LesWeb Brno o lesech v okolí Brna), však nevylučuji.

Provoz tohoto webu financuji čistě z vlastních zdrojů, nejsem nikým sponzorován, v tuto chvíli jen děkuji obci Rudice a portálu Kudyznudy.cz za zpětné odkazy na tento web. Většina fotografií je má a vznikly při výletech na území Lesnického Slavína. Vše, co na webu najdete, je vytvořeno vlastními silami a samostudiem, nikoliv spoluprací s externí vývojářskou firmou.

Texty vznikají na základě mých výletů a jsou doplněny vlastním studiem těchto knih:
Památníky Adamovských lesů od Jiřího Truhláře z roku 2003,
Lesy Mendelovy univerzity – lesy člověku z roku 2016,
Dějiny Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně z roku 2019

Máchův památník - západní strana a pohled do krajiny

Kontakt

Zaujala Vás má myšlenka? Zalíbil se Vám můj web? Chtěli byste přispět Vašimi fotografiemi a postřehy? Nebo se domluvit na jiném partnerství? Žádný problém, stačí mi napsat na info@lesnickyslavin.cz. Můžete také navštívit stránku na Facebooku se stejným názvem.
Památník hradské lesní silnice

Kdo jsem?

Jsem Miroslav Hruška. Na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity jsem vystudoval magisterský obor „Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů“. Aktuálně pracuji pro Turistické informační centrum města Brna. Mezi mé koníčky patří veřejná doprava, cestování, geocaching, Polsko a esperanto. Kromě práce rád přiložím ruku k dílu jako dobrovolník, nejčastěji buď v Hostětíně nebo na akcích Hnutí Brontosaurus.