Lesní cesta Soběšická

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Mokrá Hora (autobusová linka 70), Soběšice, Klarisky (autobusové linky 43 a 57)

Zajímavá místa v okolí: lesní palouk (bod v 3 v mapě níže), naučná stezka Po stopách sýkorky nad Mokrou Horou

Možnost parkování aut: nejlépe přímo v Soběšicích nebo v Mokré Hoře

Délka lesní cesty: 2,4 km

Charakteristika lesní cesty Soběšická: jde o lesní cestu spojující Soběšice a Mokrou Horu. Samotná cesta nenabízí nějaké zajímavé výhledy do krajiny, jediným zajímavým bodem po cestě je tak lesní palouk, který má lesoparkovou úpravu. Cestu kopíruje cyklotrasu č. 5005, tzv. Brněnské kolečko v délce 70 km (tato trasa v rámci Lesnického Slavína vede ještě také po lesní cestě Červená).

V Mokré Hoře nicméně potěší naučná stezka Po stopách sýkorky, její začátek i konec je u začátku / konce této lesní cesty. Dá se z ní samozřejmě sejít i zpět k již zmíněnému palouku.

Lesní cesta Soběšická je v celé své trase vhodná pro rodiny s kočárky i pro silniční kola a horská kola. Celkově se hodí pro kratší rodinný výlet, který stihnete během odpoledne, případně pro ranní procházku / projížďku ze Soběšic do Mokré Hory.

Legenda k mapě

Bod 1: začátek / konec cesty v Soběšicích

Bod 2: začátek / konec cesty v Mokré Hoře

Bod 3: Palouk