Lesní cesta Vojanka

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: U Buku (autobusová linka 57), Bílovice nad Svitavou (vlaková linka S2, autobusové linky 75 a 210)

Zajímavá místa v okolí: Trpaslíkův pramen, studánka Antonína Dyka, studánka Jana Dominika Kašpara, palouk U Luže

Možnost parkování aut: v omezené míře u zastávky autobusu U Buku, případně v Bílovicích nad Svitavou

Délka lesní cesty: 4 km

Okres: Brno

Charakteristika lesní cesty Vojanka: lesní cesta prakticky kopíruje zelenou turistickou trasu z Bílovic nad Svitavou do Útěchova, jen v horní části oficiálně končí na křižovatce lesních cest (bod 1 v mapě níže). Celkové převýšení vlastní cesty je 137 metrů. Cesta však neklesá / nestoupá neustále. Z Bílovic nad Svitavou cesta stoupá z počáteční nadmořské výšky 300 metrů (bod 3 v mapě níže) nad Bílovicemi na 385 metrů. Palouk U Luže je následně níže, jen ve výšce 366 metrů. Dále již je stoupání pozvolné.

Palouk U Luže (bod 2 v mapě níže) je kromě studánek, které jsou stranou cesty, jediným místem, kde si lze odpočinout a využít i malého přístřešku. Zde se můžete rozhodnout pro změnu, je zde rozcestí s modrou značkou, která však svým charakterem není vhodná pro nezkušené cyklisty (samozřejmě s opatrností a pěším sestupem to zvládnete) či kočárky. Kromě toho existuje cestička spojující obě cesty podél studánky U Jezevce. A je tu ještě jedna možnost: od palouku U Luže sejít ke studánce Jana Dominika Kašpara. Od studánky můžete pokračovat k silnici mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou, tato cesta pojmenovaná Praskavice je však vhodná jen pro majitele horských kol.

Na palouku U Luže kromě přístřešku a památníku Vilíma Věnceslava Havelky a Josefa Liboslava Zieglera najdete také informační panel. Z něj si můžete přečíst o tradici vítání jara a Petru Bezručovi. A nechybí také přehledná mapa palouku s dřevinami. Nejčastějšími dřevinami na tomto okrasném palouku jsou: borovice černá, borovice těžká, bříza bělokorá, dub červený, douglaska tisolistá, jedle obrovská, jedle ojíněná a smrk pichlavý. Roste tu však na dvou místech i kryptomerie japonská a zerav západní. Některé dřeviny rostou na palouku solitérně, některé ve skupině, například jalovec virginský a cypřišek Lawsonův.

Z lesní cesty Vojanka je také možné odbočit na dva palouky a dojít ke studánce Antonína Dyka. K ní však raději nejezděte na kole. Pokud jde o palouky, osobně doporučuji ten, od kterého to není daleko ke studánce U šneka (bod 4 v mapě níže). Dominuje mu skupina sedmi kaštanů a třebaže schází lavička pro návštěvníka, stojí za to sem dojít.

Celkově je lesní cesta Vojanka vhodná i pro rodiny s kočárky. Díky blízkosti zastávky veřejné dopravy není ani nutné využívat automobilovou dopravu. Cestu doporučuji majitelům horských kol, především úsek od palouku U Luže do Bílovic nad Svitavou není příliš vhodný pro silniční kola.

Vzhledem k tomu, že výchozím bodem putování po lesní cestě Vojanka pro vás pravděpodobně bude autobusová zastávka U Buku, je na místě se zmínit i o samotném palouku. V případě dostatečné sněhové pokrývky je místo oblíbeným místem pro sáňkování. Od jara 2021 najdete navíc na palouku U Buku dva nové panely. Jeden je věnován Doležalově studánce, druhý se nachází nedaleko parkoviště nad paloukem. Najdete na něm fotku z dronu s vyznačením nejdůležitějších dřevin rostoucích na palouku. Jsou jimi: buk lesní, bříza bělokorá, cedr atlaský, douglaska tisolistá, dub zimní, jedle obrovská, kryptomerie japonská, lípa srdčitá, lípa velkolistá, ořechovec plstnatý, ořešák černý a smrk pichlavý (dvakrát).

Na tomto místě se nabízí otázka: která cesta je zajímavější? Vojanka nebo sousední Melatín? Záleží, co očekáváte a kudy vede vaše cesta. Osobně jsem si jednou při ranní cestě na kole do práce od Útěchova více užil Vojanku především díky možnosti se zastavit na romantickém a tichém palouku U Luže a následném divočejším sjezdu do Bílovic. Pokud bych však měl jet opačně, volil bych Melatín, stoupání není tak náročné.

 

Legenda k mapě

Bod 1: severní začátek / konec cesty nedaleko zastávky U Buku

Bod 2: palouk U Luže

Bod 3: jižní začátek / konec cesty nad Bílovicemi nad Svitavou

Bod 4: zajímavý palouk se sedmi kaštany