Od křtinského arboreta přes nejkrásnější místa do Adamova

Výchozí bod: Arboretum Křtiny

Konec výletu: Adamov

Trasa výletu: Arboretum Křtiny – lesní cesta Schindlerova – lesní cesta Proklest – Jedovnice – Rudické propadání – Rudice – bývalý lom Seč – lesní cesta Pokojná – arboretum Habrůvka – památník Aloise Zlatníka – Wiehlovo údolí – Kančí studánka – Máchův památník  – lesní cesta Doubská – Adamov

Délka výletu: 21 km

Vhodnost: především pro pěší (bez kočárku), pro cyklisty v určitých úsecích ne

Důležité upozornění: z důvodu plošného uzavření lesních cest mezi obcemi Křtiny, Habrůvka, Olomučany, Jedovnice, Bukovinka, Bukovina není možné nyní absolvovat úvodní úsek do Jedovnic od arboreta. Doporučuji tedy dojet autobusem až do Jedovnic a dále pokračovat po zelené značce přes Rudické propadání, případně se vyhnout i tomuto úseku a podívat se na skalní útvary jen z dálky.

Popis výletu: V rámci tohoto výletu zvládneme navštívit ty nejkrásnější místa na území Lesnického Slavína a přitom bude možnost výlet podle potřeby zkrátit a ukončit. Náš výlet začneme u křtinského arboreta, před kterým je zastávka autobusové linky 201 „Křtiny, hájovna Na lukách“, takže sem snadno dojedete z Brna. Křtinské arboretum je však otevřeno od poloviny května do října a pouze o víkendu, takže pokud se vypravíme na tento výlet jindy, budeme si moci prohlédnout arboretum pouze zvenčí (ale i v zimě je působivé, viz fotogalerie dalších míst).

Od křtinského arboreta se vypravíme po lesní cestě Schindlerově ke dvěma retenčním vodním nádržím. Především horní nádrž vytváří společně s odpočinkovým místem, které vypadá jako zajímavá dřevěná zastávka autobusu, velmi estetické a působivé místo na území Lesnického Slavína. Tohle je opravdu jedno z nejkrásnějších míst na území Lesnického Slavína a právem proto odtud pochází úvodní fotografie tohoto webu.

Od Schindlerovy studánky se vypravíme po neznačené lesní cestě na lesní cestu Proklest, která nás dovede do Jedovnic, kde je možnost občerstvení. Nemusíme ani chodit až do centra na náměstí, u rybníka Olšovec je více možností. Z Jedovnic se vypravíme do Rudice přes Rudické propadání. Upozorňuji však na to, že s kolem není vhodné sem zajíždět, protože výjezd na kole od vlastního Rudického propadání ke skalám s názvem Kolíbky je prakticky nemožný.

Až si dostatečně užijeme chladu Rudického propadání, čeká nás náročnější výstup do Rudice k větrnému mlýnu. Součástí větrného mlýnu je i informační centrum, to by mělo být otevřeno mimo sezónu vždy o víkendu, v sezóně každý den. V Rudici je ještě jedna stavební zajímavost a tou je kaple sv. Barbory. To už nás ale naše kroky vedou k bývalému lomu Seč. Okrajem působivého kaolinového lomu, který zaujme rozmanitými barvami písků, dojdeme k začátku lesní cesty K Hlinkovým dolům.

My se však vypravíme zkratkou k lesní cestě Pokojná, ale po necelých 200 metrech z ní uhneme doprava podél okraje arboreta Habrůvka k Artnerově cestě, která nás přivede k památníku Aloise Zlatníka na okraji Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina, o jejíž zřízení se Alois Zlatník, významný profesor lesnické botaniky, mikrobiologie a dendrologie zasloužil. Pěšiny v těchto místech nejsou značené, ale nedaleko památníku objevíme prudkou cestu doprava dolů (mimo území NPR Habrůvecká bučina, kde neprobíhá těžba porostů), která nás dovede k Čermákově lesní cestě. Ta není v terénu nijak označena, ale nabízí příjemnou možnost dojít k okraji Wiehlova údolí.

Můžeme se napít po cestě u silnice ze studánky sv. Huberta, ale není příliš vydatná. Dostatek vody k osvěžení nabízí až Kančí studánka, ke které nás od silnice dovede žlutá turistická značka. Stoupání dále až k Máchovu památníku je posledním stoupáním v rámci našeho výletu. Není však vhodné pro cyklisty, těm doporučuji od konce Čermákovy cesty vystoupat po silnici na okraj Olomučan a teprve poté vyjet pod Máchův památník, případně až na něj, ale závěrečný úsek je jen pro opravdu zdatné cyklisty a i tak pravděpodobně část nebude sjízdná.

Do Adamova dojdeme po lesní cestě Doubská, případně i po lesní cestě Hradská (delší varianta). Na její začátek však i tak můžeme dojít a prohlédnout si tak její památník.

Cestou do Josefovského údolí nás ještě potěší pohled na památné buky a do Josefovského údolí. Zastavit se můžeme u palouku U srnce se studánkou. Už nedaleko silnice ze Křtin do Adamova se můžeme ještě napít z Bažantí studánky a pak už zbývá jen dojít po silnici do Adamova. 

Tip na závěr: chcete se ubytovat přímo ve Křtinách a mít nejen k tomuto výletu blízko? Vyzkoušejte místní penzion Starý pivovar.