Galerie dalších míst

Milí návštěvníci,

Světová rarita příznačně nazvaná Lesnický Slavín není jen o lesních cestách a památnících. Na území jsou i mnohá další místa. Některá z nich ani nejde dobře přidat k jedné ze zpracovaných lesních cest. Proto na tomto místě najdete galerii dalších zajímavých míst na území Lesnického Slavína. Na úvod nabízím fotografie arboreta ve Křtinách, které se nachází při hlavní silnici mezi Křtinami a Jedovnicemi a nedaleko něj začínají dvě lesní cesty. Druhým místem v této galerii je křtinský zámek a Santiniho barokní perla – kostel Jména Panny Marie. Třetím místem v pořadí je arboretum v Řícmanicích, které se nachází nedaleko lesní cesty Brněnka. Čtvrtým místem je pak Máchův památník. Pátým místem je pak kaolinový lom Seč u Rudice, který zaujme rozmanitými barvami písků. Šestým místem v této fotogalerii je Národní přírodní památka Rudické propadání. Sedmým místem je pak má oblíbená vyhlídka na Velkých skalách nad Josefovským údolím. Osmým místem je pak Wiehlovo údolí. Devátým místem je pak Alexandrova rozhledna. Desátým místem pak je Areál lesní pedagogiky Doubravka.

Arboretum Křtiny

Křtinský zámek a Santiniho barokní perla – kostel Jména Panny Marie

Arboretum Řícmanice

Máchův památník

Kaolinový lom Seč u Rudice

Národní přírodní památka Rudické propadání

Vyhlídka Na Velkých skalách

Wiehlovo údolí

Alexandrova rozhledna nad Adamovem

Areál lesní pedagogiky Doubravka