Pěšina Karla Morávka

Nejbližší zastávky veřejné dopravy:  U jezírka (autobusová linka 57), Soběšice, Klarisky (autobusové linky 43 a 57)

Zajímavá místa v okolí: Lesní naučná stezka U Jezírka

Možnost parkování aut: nejlépe přímo v Soběšicích nebo při zastávce U jezírka

Délka lesní cesty: 7 km

Okres: Brno

Charakteristika pěšiny Karla Morávka: jde o lesní pěšinu spojující Soběšice a pracoviště ekocentra Lipky Jezírko. Kopíruje červenou turistickou trasu z okraje brněnského sídliště Lesná do nejsevernější brněnské městské části Útěchov. Je určena výhradně pěším návštěvníkům. Pěšina je pojmenována po Karlu Morávkovi, který se o zdejší lesy staral v první polovině 20. století (v letech 1909 – 1934 působil jako vedoucí velkostatku Schönburg-Hartensteinů v Králově Poli). Ačkoliv Karel Morávek podlehl mánii smrkových a borových kultur, jeho zásluhy jsou v péči o rozvoj estetické a rekreační funkce lesů. V okolí Brna budoval lesní pěšiny a odpočívadla.

Samotná pěšina navazuje na historickou Naučnou stezku lesnickou. Jak tato pěšina v praxi vypadala, si nevybavuji a v praxi jsem ji navštívil patrně jen jednou v životě asi v roce 2005. V roce 2020 každopádně došlo k obnově naučné stezky a tak na Vás čeká celkem sedm zastavení se sloupci s QR kódy. K tomu si přidejte úvodní dvoupanel a jeden panel u buku starého přes 160 let. Součástí úvodního stanoviště je i přihrádka na brožurky představující pěšinu Karla Morávka v papírové podobě.

Realita je však poněkud jiná. QR kódy byly v původním provedení vyřezány do dřeva, což bylo sice nápadité, ale ne zcela funkční a poškození vzdorné. Naštěstí však došlo k jejich výměně za kovové cedulky. V lese také nemusíte mít signál dostačující k prohlédnutí stránek. Pokud by toto však byla jediná negativa této lesní cesty, bylo by to ještě dobré. Až na úsek od rozcestí Panská louka k Melatínské studánce (kolem památníku Karla Morávka ve formě nápisu na přirozeném balvanu skaliska) je cesta poměrně úzká. Že na tuto cestu není vhodné jezdit na kole, to sami říkají i lesníci na internetových stránkách věnovaných této pěšině. Ale pozor, v létě reálně hrozí, že vaše procházka bude zkomplikována prodíráním se houštím kopřiv a jiné bujné vegetace (zejména v úseku Soběšice – Panská louka). Krátký úsek mezi Panskou loukou a rozcestím Melatín (odkud lze pokračovat po lesní cestě Melatín) může být rovněž dosti zarostlý. Rovněž modrá turistická značka v úseku mezi Panskou loukou a autobusovou zastávkou Lesní školka může být v létě méně komfortní.

V zimě samozřejmě může být pohyb po úzké pěšině také náročnější v některých místech, zejména v úseku mezi rozcestími Panská louka a Červené vrchy.

Ani výhledů z této pěšiny mnoho neužijete. Asi nejpěknější výhled je z rozcestí Červené vrchy (bod 6 v mapě níže). Částečně je výhled do krajiny možný i v úseku mezi Soběšicemi a tímto rozcestím a dále také v úseku Panská louka – památník Karla Morávka do údolí Melatína.

Pokud jde o moudré knihy “Památníky Adamovských lesů” od Jiřího Truhláře z roku 2003 a “Lesy Mendelovy univerzity – lesy člověku” z roku 2016, ty o této pěšině uvádí následující:

Horizontální pěšina, kopírující terén, je trasována ze Soběšic směrem na Melatín a končí na silnici před myslivnou Jezírko. Trasa byla v r. 1972 využita k vybudování Naučné stezky lesnické. V úseku nad Melatínem byla část pěšiny v r. 1972 upravena buldozerem na lesní cestu. Při těchto úpravách byla trasa cesty změněna, takže nyní prochází nad skaliskem, kdežto zbytky původní trasy pěšiny jsou pod památníkem. (zdroj: “Památníky Adamovských lesů” od Jiřího Truhláře z roku 2003).

V knize bohaté na fotografie “Lesy Mendelovy univerzity – lesy člověku” z roku 2016 je text stejný, pouze je doplněn o tento dovětek: V r. 2005 byla Naučná stezka lesnická zrušena. V současnosti je Morávkova pěšina využívána i jako neoficiální singltreková trať.

Nechci se na tomto místě pouštět do debat o tom, jestli je zákaz vjezdu cyklistů na obnovenou stezku správný či nikoliv. Na stránkách bike-forum.cz byla o tom loni vedena obsáhlá diskuse. Z diskuse lze dovodit, že dokud pěšina Karla Morávka nebyla obnovena do stávající podoby, smíšený provoz pěších a cyklistů nikomu nevadil a zájemci o divočejší jízdu na kole v lese se o pěšinu starali vlastními silami. Podle reakcí na můj námět pročistit pěšinu nezávisle usuzuji, že zájem ze strany nadšených cyklistů již není, patrně kvůli oné rozepři a zákazu.

Tak či onak, když si odmyslím tyto potíže, je obnovená pěšina Karla Morávka rozhodně zajímavým počinem. Osobně ji doporučuji projít kompletně nebo alespoň po úsek Panská louka. Pokud však máte zájem jen o kratší procházku v ranních hodinách před cestou do práce, lze vyrazit autobusem k zastávce autobusové linky č. 57 U jezírka a projít si následně trasu o délce 1,7 km k památníku Karla Morávka. Od bodu č. 5 v mapě níže se lze vrátit zpět k silnici a tedy i k autobusu. Ticho v ranních hodinách Vám zaručuji. A pokud půjdete až k Panské louce a dále do Bílovic nad Svitavou přes lesní cestu Melatín, čeká vás procházka o délce 6 km.

Pěšina Karla Morávka má dokonce vlastní web na adrese https://pesinakarlamoravka.cz/, který provozuje Školní lesní podnik Křtiny.

Legenda k mapě

Bod 1: začátek / konec cesty v Soběšicích

Bod 2: začátek / konec cesty při pracovišti ekocentra Lipka Jezírko

Bod 3: památník Karla Morávka

Bod 4: rozcestí Panská louka

Bod 5: Možnost návratu k zastávce autobusů U jezírka

Bod 6: rozcestí Červené vrchy s vyhlídkou

Kam se vypravit dále?