Stezka Chvála stromů

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Křtiny, hájovna Na Lukách (autobusová linka 201), Křtiny, obecní úřad (autobusové linky 157 a 201)

Zajímavá místa v okolí: arboretum Křtiny, Křtinský lom

Možnost parkování aut: přímo před arboretem nebo ve Křtinách

Délka stezky: 3,7 km

Okres: Blansko

Charakteristika stezky Chvála stromů: jde o zcela novou naučnou stezku spojující Křtiny a arboretum Křtiny. Stezka má celkem 14 zastavení, z toho úvodní se nachází přímo ve Křtinách a závěrečné téměř u arboreta. Pokud se vypravíte ze Křtin po této stezce, půjdete nejprve po zelené turistické trase do kopce a následně sestoupáte dolů po modré turistické trase ke křtinskému lomu. Právě modrá turistická trasa je další novinkou.

Každé zastavení stezky je věnováno určitému stromu, který v okolí daného stanoviště roste. Celkem se tedy dozvíte o 13 stromech, počítejte však s tím, že první zastavení s popisem stromů se nachází až u křtinského lomu, tedy až po úvodních dvou kilometrech.

Na závěr stezky vás čeká příjemné překvapení v podobě zcela nového mostku a pěšiny podél arboreta. Naučná stezka totiž vede po lesní cestě vedoucí od začátku lesní cesty Zemanův žleb (sedmé zastavení stezky) a tato cesta končí před neveřejnou bránou do arboreta. Abyste nemuseli chodit na závěr po silnici, Školní lesní podnik Křtiny posunul plot arboreta a vytvořil tak hezký průchod vysypaný štěpkou. Od arboreta můžete pokračovat po lesní cestě Schindlerově nebo po lesní cestě Palaška.

U každého zastavení nechybí QR kód, který vám umožní získat informace navíc, v případě, že máte datové připojení, můžete si je ihned zobrazit, se signálem zde problém není. Cestou stojí za to navštívit i bývalý lom, který je dnes přírodní památkou. Texty jsou v češtině, u každého panelu je navíc lavička.

Jak už jsem napsal výše, úvodní dva kilometry jsou bez zastavení naučné stezky. Tento úsek navíc není vhodný pro rodiče s kočárky a lepší to nebude ani na nové modré značce od bezejmenného rozcestí k lomu (byť je z ní pěkný pohled na křtinský lom). Ani cyklistům na horském kole tento úsek nedoporučuji. Pokud se tomuto úseku chcete vyhnout, je třeba jít pěšky / jet na kole po silnici od Křtin k lomu, což ale není moc atraktivní. To je jediné negativum, které lze této nové stezce vytknout.

Legenda k mapě

Bod 1: začátek stezky ve Křtinách

Bod 2: konec stezky u arboreta

Bod 3: křtinský lom