Odvážná vize lávky pro Adamov

Most nad městem Adamov? A proč ne? Dovolte mi, abych Vám představil svoji vizi lávky pro Adamov.

Situace dnešní: Adamov jsou paneláky v lesích. Kdo by nechtěl bydlet na dosah lesa? Ale obě části, tedy sídliště Ptačina i Horka dělí údolí. Autobus sice mezi těmito sídlišti jezdí, ale jeho jízdní řád není o víkendu srovnatelný s frekvencí spojení nedalekého Vranova s Brnem, takže ne vždy mají obyvatelé obou těchto sídlišť spojení na vlak do Brna a naopak.

Proto přicházím s návrhem mostu, přesněji lávky mezi těmito sídlišti. Lávka bude určená pro pěší, cyklisty i vozíčkáře. Aby celá oblast byla lépe přístupná než dnes, nebudou chybět ani výtahy nad ulicemi Nádražní a Osvobození včetně napojení ke stávající lávce od ulice Hybešova.

Přínosem výstavby této lávky bude významné zkrácení času potřebného pro dosažení vlakové stanice Adamov pro obyvatele ulic Komenského, Lesní a Sadová. Dalším efektem bude nabídka nových vyhlídkových ploch do krajiny. Mezi oběma sídlišti vznikne praktické spojení vhodné pro vycházky. Na straně sídliště Ptačina jde o možnost snadného přístupu ke studánce U Psa a dále ke studánce Ptačí svatyně, na straně sídliště Horka je možnost vydat se ke Slučí studánce.

Na straně sídliště Horka tedy navrhuji vybudovat začátek lávky v zatáčce ulice Sadová (nadmořská výška cca 310 m n.m.), na druhé straně, tedy na sídlišti Ptačina navrhuji začátek lávky v lese nedaleko studánky U Psa (nadmořská výška rovněž cca 310 m n.m.). Lávka tedy bude mít výšku až 60 metrů nad ulicí Nádražní. Délka této lávky bude přibližně 650 metrů, spojovací lávka ke stávající lávce bude mít délku přibližně 120 metrů.

Výstavbou lávky sice dojde k zásahu do krajiny zvláště na straně západní, tedy u sídliště Ptačina, na druhou stranu se nabízí při této výstavbě realizovat opatření pro zpevnění svahu, zadržení vody v krajině. Na straně východní při ulici Sadová lze očekávat také menší zásah do krajiny, nemělo by však dojít k zásahu do stávající zástavby.

Kdy výstavbu realizovat?

S ohledem na to, že od prosince 2021 do prosince 2022 proběhne velká vlaková výluka mezi Brnem a Blanskem a dojde tak i k opravě stanice Adamov, nabízí se výstavbu této lávky spojit dohromady s touto stavbou, kdy nebude elektrické vedení využíváno a výstavba objektu nad vedením tak bude snadnější.

Lávka pro Adamov nad Adamovem

Vlevo žlutě vyznačená lokalizace lávky nad Adamovem, modře vyznačené je napojení na stávající lávku, vpravo zjednodušená vizualizace průběhu lávky nad Adamovem

Publikováno dne 1.4.2021