Lesní cesta Lámanka

Důležité: tato lesní cesta je do odvolání uzavřena!

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Bukovinka (autobusová linka 157), Jedovnice, Újezd (autobusová linka 201), Ruprechtov, u hřbitova (autobusová linka 167)

Zajímavá místa v okolí: studánka sv. Václava, Junácka studánka

Možnost parkování aut: nejlépe přímo v Bukovince nebo v Jedovnicích

Délka lesní cesty: 1,1 km

Okres: Blansko

Charakteristika lesní cesty Lámanka: jde o krátkou lesní cestu vedoucí Rakoveckým údolím od lesní cesty Šíbrnka. Na rozdíl od jiných lesních cest je její výškový profil velmi nenáročný, ale je pravda, že než se k ní dostanete z Jedovnic, čeká Váš i tak menší stoupání po lesní cestě Šíbrnka. Dále do Ruprechtova je to do kopce, do Bukovinky rovněž. Pouze v případě, že budete pokračovat Rakoveckým údolím, tak platí, že stoupání Vás nečeká. Lesní cesta Lámanka je jinak cestou méně známou. Památníky Adamovských lesů od Jiřího Truhláře z roku 2003 tuto lesní cestu neukazují v mapové příloze, najdete ji až v knize Lesy Mendelovy univerzity – lesy člověku z roku 2016. O to více překvapí, že tato lesní cesta má ohraničený začátek i konec cedulemi na rozdíl od jiných lesních cest, které mají podle mého názoru větší význam než tato lesní cesta.

Co se týká dalších zajímavostí u této lesní cesty, mnoho jich není. Při východním začátku této cesty najdete studánku sv. Václava a Junáckou studánku. Tyto studánky však již nejsou součástí Lesnického Slavína. Navíc v okolí Rakoveckého údolí, respektive i v okolí trailu č. 2 došlo k těžbě dřeva kvůli kůrovci a suchu, takže začátek lesní cesty Lámanka nabídne smutný pohled na vykácený les.

Samotná lesní cesta Lámanka je pro vhodná pro majitele silničních kol a rodiny s kočárky. Povrch cesty je zpevněný.

Legenda k mapě

Bod 1: západní začátek / konec cesty při lesní cestě Šíbrnka

Bod 2: východní začátek / konec cesty v Rakoveckém údolí