Lesní cesta Rudická brána

Nejbližší zastávky veřejné dopravy: Rudice (autobusová linka 231), Jedovnice, Pila (autobusová linka 201)

Zajímavá místa v okolí: kaple svatého Antonína, jezírko u kapličky, Rudické propadání

Možnost parkování aut: nejlépe v Rudici

Délka lesní cesty: 1 km

Okres: Blansko

Charakteristika lesní cesty Rudická brána: jde o lesní cestu, která vede od silnice Jedovnice – Křtiny směrem k jezírku u kaple svatého Antonína na jižním konci Rudice. U silnice Jedovnice – Křtiny objevíte ceduli označující začátek cesty, na druhém konci cesty ceduli neobjevíte, Mapy.cz však ukončují při kapli svatého Antonína a jezírku.

U jezírka najdete panel naučné stezky pojednávající o těžbě písků a jílů. Dnes jde o zatopenou šachtu.

Více zajímavostí v okolí této cesty není. Půjdete-li od silnice Jedovnice – Křtiny, počítejte s tím, že na jednom místě se cesta větví. Lesní cesta Rudická brána vede rovně, doleva odbočuje cesta s označením Horní Rozepř, která končí nedaleko Klostermannovy studánky (pokračovat pak můžete po lesní cestě K Hlinkovým dolům). Cestu doporučuji spíše pro pěší bez kočárků a pro majitele horských kol. Počítejte s možností zablácení se.

Legenda k mapě

Bod 1: začátek / konec cesty u silnice Jedovnice – Křtiny

Bod 2: začátek / konec cesty u kaple svatého Antonína

Bod 3: odbočení lesní cesty Horní Rozepř