Návrat do Býčí skály

17.9. 2022

Návrat do Býčí skály je hlavní a jedinečná akce v rámci oslav uplynutí 150 let od objevu Jindřicha Wankla v Býčí skále. Jejím cílem je popularizace archeologie a vědecké činnosti s využitím experimentálních technik.

V hlavní roli bude unikátní rekonstrukce rituálního vozu vyrobená podle původních nálezů z Býčí skály. Jedná se o jeden z nejluxusnějších halštatských předmětů ve střední Evropě. Vůz se představí tažený koňmi ve slavnostním průvodu lidí oděných v tradičních krojích s bohatými doplňky za dobového hudebního doprovodu.

Před jeskyní budou po slavnostním průvodu probíhat krátké popularizační přednášky, halštatská „módní přehlídka“ a souboje. Připravena je také degustace pravěkého piva. Součástí akce bude prezentace pravěkých řemesel v blízkosti jeskyně. Drobné občerstvení zajistí Perníčková kavárnička a SDH Habrůvka.

V blanenském muzeu je do konce roku naposledy možnost zhlédnout soubor archeologických nálezů zapůjčených z Naturhistorisches Musea ve Vídni, stejně jako přesnou kopii sošky býčka z Býčí skály a originální lebku “princezny z Býčí skály”.

Harmonogram akce:

10.00–18.00: v pravěké osadě u Pelíškova pomníku: ukázky pravěkých řemesel – lití bronzu, tkaní látek, tesařství, kovářství, pravěká kuchyně
13.00–13.30: slavnostní průvod od křižovatky v Josefově k Býčí skále
13.30–15.30: kulturní program na louce před jeskyní (moderuje Tomáš Hanák) – souboje, představení halštatských oděvů, ochutnávka pravěkého piva, křest vozu
15.30–18.00: přenesení vozu do jeskyně, dobová hudba v Předsíni

Halštatskou priceznu na voze bude hrát archeoložka, která se podílí mj. na epigrafických a archeologických výzkumech v Kateřinské jeskyni!

Změna programu vyhrazena.

Po dobu konání akce (8.00–20.00) bude v sobotu 17. 9. 2022 zcela uzavřena silnice Křtinským údolím od křižovatky v Josefově po odbočku na Babice nad Svitavou s výjimkou autobusové dopravy. Tato komunikace bude využita pro jednostranné podélné parkování vozidel přijíždějících na akci k Býčí skále. Pro automobilovou dopravu mezi Křtinami a Adamovem bude potřeba využít objízdnou trasu přes Březinu, Kanice a Bílovice nad Svitavou, pro dopravu mezi Blanskem a Křtinami pak objízdná trasa vede přes Jedovnice, Senetářov, Ruprechtov, Drnovice, Račice a Bukovinu.

Z Brna doporučuji jet linkou xS2D, která mimořádně bude zastavovat i u Býčí skály.

Akce je oslavou s velkou podporou partnerů a je tedy zdarma, nelze si tedy ani rezervovat místo. Na místě budete moci podpořit akci nákupem unikátních suvenýrů nebo občerstvení od regionálních dodavatelů.

Býčí skála - autor Jiří Baisa, Creative Commons